REALIZACJA PLANU FINANSOWEGO BEZPIECZNE MIASTO TRZEBIATÓW NA ROK 2013.

2014-01-29

finanse BMT

   Dnia 29 stycznia 2014 r. w czasie posiedzenia Rady Koordynacyjnej Bezpieczne Miasto Trzebiatów, jej członkowie i zaproszeni goście zostali zapoznani z realizacją planu finansowego za 2013. Rada Koordynacyjna Bezpieczne Miasto Trzebiatów w 2013 roku wspierała działania służb mundurowych, sołectw oraz szkół z terenu Gminy Trzebiatów w organizowaniu zajęć z zakresu bezpieczeństwa drogowego poprzez organizację spotkań w placówka oświatowych oraz refundowanie kosztów organizacyjnych festynu rodzinnego / przedszkole ul. Kilińskiego / oraz dokonała zakupu dla gimnazjum w Trzebiatowie elementów miasteczka rowerowego. W miesiącu lipcu przeprowadzono festyn „Bezpieczna Woda”, który miał miejsce w Mrzeżynie a poprzedziła go szeroko zakrojona kampania przeprowadzana przez OSP Mrzeżyno, Trzebiatów i PPSPoż z Gryfic. W okresie jesiennym przeprowadzono akcję rozdania kamizelek i opasek odblaskowych na terenie miasta i gminy Trzebiatów. Na podstawie pisemnych wniosków rad sołeckich wydano kamizelki i odblaski. W miesiącu grudniu Rada Koordynacyjna wsparła organizowaną choinkę dla Naszych dzieci przez komisję socjalną UM w Trzebiatowie wydając wcześniej zakupione elementy odblaskowe służące do bezpiecznego uczestnictwa w ruch komunikacyjnym.

finanse BMT

   Rada Koordynacyjna prowadziła planową gospodarkę finansową z zakresu usług remontowych poprzez podpisanie umowy, z której wynika, że nie płacimy stawki miesięcznej tylko zapłata następuje za wykonaną usługę, /brak dalszych rozwiązań dotyczących światłowodów i zasilania paragraf 427/. Zdając sobie sprawę z pogorszającego się stanu technicznego kamer jak i samego sposobu zapisu obrazu / urządzenia z lat 2004-2007 /nie podejmowaliśmy radykalnych działań w kierunku zakupów i wymiany sprzętu /toczyły się rozmowy ale koszty są bardzo duże/. W związku z zaistniałą sytuacją Rada proponuje w 2014 roku kontynuowanie prac z zakresu zmiany zasilania kamery przy ulicy II Pułku Ułanów i podjęcia korzystnych rozwiązań w zakresie monitoringu /kompleksowe działanie/.

finanse BMT

  Niski procent wykonania planu budżetowego w paragrafach 426, 421 wynikł z ograniczeń zakupów oraz z niewykonania zaplanowanych spotkań terenowych - brak zagrożeń powodziowych w roku 2013.


  Członkowie Rady przyjęli sprawozdanie z realizacji budżetu za 2013 roku. W czasie spotkania miało miejsce przekazanie Przez Burmistrza Trzebiatowa zestawu komputerowego na ręce Komendanta Komisariatu Policji w Trzebiatowie w ramach działalności Rady Koordynacyjnej Bezpieczne Miasto Trzebiatów.

Przewodniczący Rady Koordynacyjnej  

Paweł Kaczmarek 

 

do góry

Valid HTML 4.01 Transitional Poprawny CSS!
Wszelkie prawa zastrzeżone

Powered by PETRO