Straż Graniczna w Rewalu


Placówka Straży Granicznej w Rewalu
Komendant - ppłk Krzysztof Sosnowski
tel : 91 38 77 620 fax : 91 38 77 625
Teren służbowej odpowiedzialności - gminy: Rewal, Trzebiatów, Gryfice, Karnice, Brojce, Płoty

Główne zadania realizowane przez Placówkę SG :
- ochrona morskiej granicy państwa
- ochrona szlaków komunikacyjnych
- organizowanie i kontrolowanie ruchu granicznego w podległym
przejściu granicznym w Mrzeżynie, gdzie dozwolona jest tylko odprawa jednostek rybackich o polskiej przynależności
- wydawanie zezwoleń na przekraczanie granicy państwa w tym wiz
- kontrola legalności pobytu i zatrudnienia cudzoziemców na podstawie
 przepisów określonych w: Ustawie z dnia 13.06.2003r o cudzoziemcach,

Ustawie z dnia 13.06.2003r o udzielaniu ochrony cudzoziemcom na
terytorium RP, oraz Ustawy z dnia 24.04.2004r o promocji i instytucjach rynku pracy
- rozpoznawanie, zapobieganie i wykrywanie przestępstw i wykroczeń
oraz ściganie ich sprawców w zakresie właściwości Straży Granicznej
- zapewnienie bezpieczeństwa w komunikacji i zapewnienie porządku
publicznego w rejonie przejścia granicznego oraz w strefie nadgranicznej
- nadzór nad eksploatacją polskich obszarów morskich oraz
przestrzeganiem przepisów przez statki obowiązujące na tych
obszarach
Valid HTML 4.01 Transitional Poprawny CSS!  
Wszelkie prawa zastrzeżone