INFORMACJE PRAKTYCZNE.

Dokumenty uprawniające do przekraczania granic UE

  • Obywatele Rzeczypospolitej Polskiej, zarówno dorośli, jak i nieletni, mogą przekraczać granicę państw UE, EOG i Szwajcarii nie tylko na podstawie paszportu, ale również na podstawie dowodu osobistego.
  • Nieletni mogą przekraczać granice państw Unii Europejskiej, EOG i Szwajcarii na podstawie własnego paszportu, wpisu do paszportu rodzica, z którym przekraczają granice lub własnego dowodu osobistego.
  • Ponadto przypominamy, że przekraczanie granic do krajów Unii Europejskiej przez obywateli państw trzecich zamieszkałych na stałe w Polsce w dalszym ciągu odbywa się na podstawie ważnego paszportu i wizy, jeżeli jest wymagana.
  • Od 01.01.2008 polskie dowody osobiste starego wzoru nie uprawniają ich posiadaczy do przekraczania granicy państwowej.


więcej informacji na stronie www.msz.gov.pl


Informacje dla osób korzystających z transportu lotniczeg

Przewóz płynów, żeli i aerozoli:

    Pasażerom zezwala się na przenoszenie w bagażu kabinowym, tj. bagażu zabieranym na pokład samolotu przez podróżnego, płynów, żeli i aerozoli przez punkt kontroli bezpieczeństwa z założeniem, że są one umieszczone w pojemnikach o objętości 100 ml/100 g lub mniejszych i wszystkie pojemniki mieszczą się w jednej, przezroczystej, zamykanej torebce plastikowej o objętości nieprzekraczającej jednego litra. Przybliżone wymiary takiej torby to 22 cm x 15 cm. Jeden pasażer może przenieść jedną torebkę. Definicja płynów, aerozoli i żeli obejmuje:

  • pasty;
  • emulsje;
  • płynne/stałe mieszanki;
  • zawartość pojemników pod ciśnieniem, takich jak: pasty do zębów, żele do włosów, napoje, zupy, syropy, perfumy, pianki do golenia oraz inne produkty o podobnej konsystencji*.

    *załącznik do Rozporządzenia Komisji (UE) nr 185/2010 r. z dnia 4 marca 2010 r. ustanawiającego szczegółowe środki w celu wprowadzenia w życie wspólnych podstawowych norm ochrony lotnictwa cywilnego.

    Dozwolone jest wnoszenie na pokład samolotów jedzenia dla niemowląt, w tym m.in: mleka w proszku, mleka płynnego, wody i soków owocowych w ilościach przeznaczonych do spożycia w trakcie podróży.
Jeżeli pojemnik nie posiada fabrycznego oznaczenia pojemności, może być potraktowany jako przekraczający 100 ml i niedopuszczony do wniesienia na pokład statku powietrznego.
Nie ma ograniczeń w przewozie płynów powyżej 100 ml w bagażu rejestrowanym (bagaż rejestrowany - to bagaż podróżnego przekazywany przewoźnikowi podczas odprawy bagażowo-biletowej, w celu jego przewiezienia w luku bagażowym samolotu).

WAŻNE

Przewóz leków

  Leki w płynie możliwe są do transportu w bagażu kabinowym pod warunkiem, że są niezbędne dla pasażera podczas podróży. Operator kontroli bezpieczeństwa może prosić o potwierdzenie autentyczności danego lekarstwa. Ponadto nie muszą one być umieszczone w plastikowej torebce. Pasażer podchodząc do kontroli bezpieczeństwa powinien osobiście powiadomić funkcjonariuszy o lekarstwach, nie czekając na efekt kontroli.

WAŻNE

   Jeżeli jest to możliwe, pasażerowie powinni posiadać dokumentację odnośnie przyjmowanych leków (np. zaświadczenie od lekarza).

Przewóz żywnościp

    Produkty w stanie stałym, takie jak: czekolada, warzywa i owoce są dozwolone do przewozu w bagażu podręcznym w dowolnych ilościach (z zastrzeżeniem przepisów celnych). Żywność w płynie, taka jak: jogurty, kremy, dżemy i galaretki, podlega ograniczeniom objętości pojemnika 100 ml. Pojemniki te muszą się mieścić w jednolitrowej plastikowej torebce.

WAŻNE

    Jeżeli planują Państwo zabrać wraz z żywnością przybory kuchenne, noże oraz wszelkie inne ostro zakończone przedmioty, prosimy spakować je do bagażu rejestrowanego*.

* szczegółowy wykaz przedmiotów zabronionych do przewozu w bagażu kabinowym i rejestrowanym znajduje się w załączniku do Rozporządzenia Komisji (UE) nr 185/2010 r. z dnia 4 marca 2010 r. ustanawiającego szczegółowe środki w celu wprowadzenia w życie wspólnych podstawowych norm ochrony lotnictwa cywilnego.

    Jednocześnie proszę pamiętać, że operator kontroli bezpieczeństwa, każdorazowo bazując na przepisach prawnych, samodzielnie podejmuje decyzję o dopuszczeniu danego urządzenia, przedmiotu lub substancji na pokład statku powietrznego, dokonując analizy w zakresie ich budowy, zawartości, składu itd., a także biorąc pod uwagę elementy dotyczące samego pasażera.

Sprzęt elektroniczny oraz odzież wierzchnia

    Zgodnie z unijnymi regulacjami z zakresu ochrony lotnictwa cywilnego sprzęt elektroniczny (laptopy, kamery, aparaty fotograficzne, dekodery TV itp.) oraz odzież wierzchnia muszą zostać skontrolowane jako oddzielna sztuka bagażu.

    W związku z tym, zbliżając się do punktu kontroli bezpieczeństwa, należy wyjąć wszelką elektronikę z bagażu kabinowego i przekazać je odzielnie do kontroli bezpieczeństwa, wykorzystując do tego dostępne pojemniki.

    W podobny sposób należy okazać do kontroli posiadaną na sobie odzież wierzchnią (kurtki, płaszcze, marynarki oraz inne podobne nakrycia ciała).

    źródło oraz więcej informacji na stronie: www.ulc.gov.pl

Komenda Główna Straży Granicznej


do góry

Valid HTML 4.01 Transitional Poprawny CSS!
Wszelkie prawa zastrzeżone