Narkotyki

NARKOTYKI GŁĘBOKO WNIKAJĄ W NASZĄ STRUKTURĘ SPOŁECZNĄ DLATEGO MUSIMY ZINTEGROWAĆ WSZYSTKIE SIŁY, ABY ZATRZYMAĆ ICH NAPŁYW DO KRAJU, A TAKŻE PRODUKCJĘ WEWNĘTRZNĄ.

NALEŻY UMOŻLIWIĆ DZIECIOM I MŁODZIEŻY POZNANIE PRAWDY O NARKOTYKACH, BY NIE ULEGAŁY ICH FAŁSZYWEMU “UROKOWI”. POWIEDZIEĆ WYRAŹNIE I JEDNOZNACZNIE, ŻE NARKOTYKI SĄ NIEBEZPIECZNE DLA ZDROWIA PSYCHICZNEGO I FIZYCZNEGO.

CAŁY ŚWIAT SZUKA ODPOWIEDZI NA PYTANIE, CO MOŻE POWSTRZYMAĆ MŁODEGO CZŁOWIEKA PRZED SIĘGNIĘCIEM PO NARKOTYK?

OCZYWISTE JEST, ŻE STAŁY SYSTEM WARTOŚCI I POCZUCIE BEZPIECZEŃSTWA EMOCJONALNEGO.

JAK ROZPOZNAĆ OSOBĘ ZAŻYWAJĄCĄ NARKOTYKI LUB SUBSTANCJE ODURZAJĄCE?

ZMIANY W ZACHOWANIU:

 • nagłe zmiany nastroju (euforia, lęk, panika) i aktywności (okresy wzmożonego ożywienia przeplatane ze zmęczeniem i ospałością);
 • zachowania nieadekwatne do zaistniałych sytuacji;
 • zaburzenia koordynacji ruchowej, problemy z poruszaniem się i utrzymaniem równowagi, przewracanie się;
 • halucynacje i przywidzenia;
 • zaburzenia pamięci oraz toku myślenia;
 • słowotok lub powolne, bełkotliwe wypowiedzi;
 • brak apetytu lub nadmierny apetyt;
 • bóle rożnych części ciała;
 • łamanie ustalonych zasad, napady złości, bunt, agresja;
 • spadek zainteresowania ulubionymi zajęciami;
 • spadek wyników w nauce, wagary, konflikty z nauczycielami;
 • niechęć do rozmów, izolowanie się od reszty domowników, zamykanie się w pokoju;
 • niewytłumaczone spóźnienia, późne powroty, noce spędzane poza domem;
 • wynoszenie wartościowych przedmiotów z domu;
 • nagła zmiana grona przyjaciół na innych (zwykle starszych);
 • wypowiedzi świadczące o pozytywnym stosunku do narkotyków.

ZMIANY W WYGLĄDZIE ZEWNĘTRZNYM:

 • zwężone lub bardzo rozszerzone źrenice (nie zmieniające się pod wpływem światła), przekrwione lub szkliste oczy, opadające powieki;
 • szybki spadek ciężaru ciała, częste przeziębienia, przewlekły katar, krwawienia z nosa;
 • słodkawa woń oddechu, włosów, ubrania, zapach alkoholu, nikotyny, chemikaliów;
 • ślady po nakłuciach, ślady krwi na odzieży, "gęsia skórka";
 • nowy styl ubierania się lub brak zainteresowania swoim wyglądem i nieprzestrzeganie zasad higieny.

PRZEDMIOTY POSIADANE PRZEZ OSOBY BIORĄCE NARKOTYKI:

 • fajki, fifki, rurki do papierosów, bibułki papierosowe;
 • piktogramy - małe obrazki (wielkości znaczka pocztowego) przedstawiające różnokolorowe symbole, rysunki, portrety postaci z bajek itp.;
 • pastylki w różnych kolorach z wytłoczonymi wzorami (np., marka samochodu, znak horoskopu itp.) oraz leki bez recept;
 • małe foliowe torebeczki z proszkiem w różnych kolorach (najczęściej białym), z tabletkami, kryształkami lub suszem;
 • pogięte i opalone małe łyżeczki lub kawałki opalonej folii aluminiowej;
 • tubki, słoiki, foliowe torby z klejem, buteleczki z rozpuszczalnikami i benzyną;
 • strzykawki, waciki, igły.

Przy opracowaniu ww. tekstu wykorzystano treść materiałów profilaktycznych dostosowanych do celów edukacyjnych przez Wydział Promocji i Ochrony Zdrowia Starostwa Powiatowego w Cieszynie a opartych na publikacji wydanej w ramach ogólnopolskiej akcji antynarkotykowej "Szkoła wolna od narkotyków", kierowanej przez Barbarę Labudę sekretarza stanu w kancelarii Prezydenta RP.

P R Z Y P O M I N A M Y !!!

POSIADANIE KAŻDEJ ILOŚCI NARKOTYKÓW JEST KARALNE:

"art. 48.1. Kto, wbrew przepisom Ustawy posiada środki odurzające lub substancje psychotropowe, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3".

PRZED SĄDEM ODPOWIADA OSOBA, KTÓRA UKOŃCZYŁA 13 LAT CZĘSTOWANIE NARKOTYKAMI JEST RÓWNIEŻ NIELEGALNE:

"art. 45.1. Kto wbrew przepisom Ustawy udziela innej osobie środka odurzającego lub substancji psychotropowej, ułatwia albo umożliwia ich użycie (...) podlega karze pozbawienia wolności do lat 3".

SPRZEDAŻ, UDZIELANIE ORAZ NAKŁANIANIE DO ZAŻYCIA NARKOTYKU W STOSUNKU DO OSOBY MAŁOLETNIEJ JEST ZBRODNIĄ czyli kara pozbawienia wolności jest nie krótsza niż 3 lata.

Osobą małoletnią jest taka, która nie ukończyła 18 roku życia.

(Ustawa z dnia 24 kwietnia 1997 roku O przeciwdziałaniu narkomanii).


do góry

Valid HTML 4.01 Transitional Poprawny CSS!
Wszelkie prawa zastrzeżone