Realizacja planu finansowego Rady Koordynacyjnej ds. programu "Bezpieczne Miasto" za I półrocze 2007 roku

Plan finansowy Rady Koordynacyjnej ds. programu "Bezpieczne Miasto" na 2007 r. obejmuje 14 zadań na kwotę 75000 zł, w tym monitoring 50000 zł. Realizacja planu za I półrocze 2007 r. przedstawia się następująco:

 1. Na dofinansowanie konkursów (turniejów) na tematy: wiedzy o bezpieczeństwie w ruchu drogowym, wiedzy pożarniczej i konferencję nt. zwalczania lokalnych zagrożeń powodziowych wydatkowano kwotę 1033,15 zł. Konkurs nt. Wiedzy pożarniczej odbył się w dniu 27 marca 2007 r. w Publicznym Gimnazjum w Trzebiatowie. W turnieju wystartowało 46 uczniów, w trzech kategoriach (grupach wiekowych). Zwycięzcami poszczególnych kategorii zostali:
  • Radosław Andrzejczak (SP Nr 1),
  • Monika Zmudzińska (ZSI Mrzeżyno),
  • Justyna Mączka (OSP Trzebiatów).
  Natomiast konkurs nt. Wiedzy o bezpieczeństwie w ruchu drogowym odbył się w dniu 17 kwietnia 2007 r. w Szkole Podstawowej Nr 3 w Gryficach. Były to eliminacje powiatowe XXX - Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy O Bezpieczeństwie Ruchu Drogowego. W poszczególnych grupach zwyciężyli i uzyskali awans do turnieju wojewódzkiego:
  • Szkoła Podstawowa Nr 2 w Trzebiatowie
  • Gimnazjum Nr 2 w Gryficach
  natomiast indywidualnie:
  • Arkadiusz Frączyk ze Szkoły Podstawowej Nr 2 w Płotach
  • Adam Flis z Gimnazjum w Mrzeżynie
  Konferencja nt. zwalczania lokalnych zagrożeń powodziowych odbyła się w dniu 1 marca w Mrzeżynie.
 2. Na budowę oraz uruchomienie w układzie światłowodowej transmisji sygnału video oraz telemetrii punktu kamerowego nr 8 na Stadionie Miejskim w Trzebiatowie wydatkowano kwotę 45412,91 zł (bez dzierżawy łącza transmisyjnego). Protokół odbioru zdawczoodbiorczego wykonanych robót instalacyjnych podpisano 28 maja 2007 r.
 3. Na dofinansowanie kampanii na rzecz integracji i bezpieczeństwa uczniów niepełnosprawnych w Mrzeżynie, w tym na konkurs na hasło i plakat "Bezpieczna Woda" wydano kwotę 499,57 zł.
 4. Na dofinansowanie inicjatyw lokalnych w tworzeniu infrastruktury sportowo-rekreacyjnej dla dzieci i młodzieży w Lewicach wydatkowano kwotę 1177,26 zł. W dniu 1 lipca 2007 roku w Lewicach, podczas turnieju Gminnej Ligi Piłki Nożnej Sołectw, nastąpiło uroczyste otwarcie boiska.
 5. Na dzierżawę łącz telekomunikacyjnych, naprawę i konserwację punktów kamerowych wydatkowano kwotę 7954,37 zł, z tego na dzierżawę łącz 6731,14 zł, konserwację 570,00 zł, energię elektryczną monitoringu 359,23 zł, podnośnik 294,00 zł.
 6. Na utrzymanie Miasteczka Ruchu Drogowego wybudowanego przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Trzebiatowie wydano kwotę 471,33 zł.
 7. Przeprowadzono w przedszkolach i w szkołach, w ramach realizacji policyjnego programu edukacyjnego "Bezpieczne Dziecko", 2 szkolenia dzieci z klas 0 i I-III. Celem tych zajęć było pomóc dzieciom zrozumieć niektóre sytuacje zagrażające ich bezpieczeństwu. Była to wczesnoszkolna pomoc dydaktyczna promująca bezpieczne zachowanie dziecka w domu, na podwórku, na ulicy, nad wodą, w lesie i innych niebezpiecznych miejscach. Realizatorami tego zadania byli: Straż Graniczna i Straż Pożarna.
 8. Policja zorganizowała akcje znakowania rowerów i innego wartościowego sprzętu. Znakowanie przeprowadzono w Trzebiatowie i Mrzeżynie w następujących miesiącach: kwietniu, maju i czerwcu.
 9. Inne wydatki zamykają się kwotą wynoszącą 742,14 zł (ogłoszenia prasowe, grawertony, art. spożywcze).

Realizacja planu finansowego Rady Koordynacyjnej ds. Programu "Bezpieczne Miasto" za I półrocze 2007 roku przedstawia się następująco:

Plan – 75000 zł – wykonanie 57290,73 zł - 76,39 %

w tym:

 • wydatki bieżące plan 25000 zł – wykonanie 11877,82 zł – 47,51 %
 • inwestycje plan 50000 zł – wykonanie 45412,91 zł – 90,83 %

do góry

Valid HTML 4.01 Transitional Poprawny CSS!
Wszelkie prawa zastrzeżone