Realizacja planu finansowego Rady Koordynacyjnej ds. programu "Bezpieczne Miasto" w 2006 roku

Plan finansowy Rady Koordynacyjnej ds. programu "Bezpieczne Miasto" w 2006 r. obejmował 16 zadań na kwotę 68500 zł. Realizacja planu przedstawia się następująco:

 1. Na dofinansowanie konkursów (turniejów) na tematy: wiedzy o bezpieczeństwie w ruchu drogowym i wiedzy pożarniczej wydatkowano kwotę 1703,81 zł (1100,00 + 603,81). Konkurs nt. Wiedzy pożarniczej odbył się w dniu 22 marca 2006 r. w Fabryce Mebli w Trzebiatowie. Natomiast konkurs nt. Wiedzy o bezpieczeństwie w ruchu drogowym w dniu 19 kwietnia 2006 r. (gminny), 21 kwietnia 2006 r. (powiatowy) w Szkole Podstawowej Nr 2 w Trzebiatowie.
 2. Na wykonanie tablic informacyjnych z napisem "Miasto monitorowane" przeznaczono kwotę 1354,20 zł. Tablice informacyjne umieszczono na drogach wojewódzkich nr 103 i nr 109 przy wjazdach do Trzebiatowa z następujących stron: Kamienia Pomorskiego i Mrzeżyna. Tablice wykonane zostały zgodnie z zatwierdzonym przez Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie projektem graficznym. Tablice zostały wykonane na profesjonalnym podkładzie znaków drogowych o wymiarze 150x80 cm. Tło tablicy wykonano z folii odblaskowej w kolorze żółtym.
 3. Na przygotowanie materiałów do konkursów "Bezpieczna Gmina" wydatkowano kwotę 600,00 zł. Utworzono nową stronę internetową "Bezpieczne Miasto Trzebiatów" (zmiana szaty graficznej). Za stronę odpowiedzialny jest Grzegorz Guga.
 4. Na zakup elementów odblaskowych przeznaczono kwotę 657,57 zł. Zakupiono 130 opasek sprężystych i 120 zawieszek ("wesoły miś", "serce duże"). Elementy odblaskowe przekazano dla uczniów wszystkich klas Szkoły Podstawowej Nr 1 – Filia w Rogozinie oraz 6-cio latków Publicznego Przedszkola Nr 1 w Trzebiatowie, Filii w Trzebiatowie (ul. Kilińskiego) oraz Filii w Mrzeżynie. Dostawcą elementów odblaskowych jest firma EUROBLASK z Andrychowa. Zgodnie z art. 43 ustawy Prawo o ruchu drogowym, "dziecko w wieku do 15 lat poruszające się na drodze po zmierzchu poza obszarem zabudowanym, jest obowiązane używać elementów odblaskowych w sposób widoczny dla innych uczestników ruchu".
 5. W kwietniu i maju przeprowadzono cztery szkolenia w zakresie pierwszej pomocy przedlekarskiej w nagłych wypadkach zagrażających życiu. Celem programu szkoleniowego było przeszkolenie uczestników – funkcjonariuszy z: Komisariatu Policji w Trzebiatowie, Referatu Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Gryficach, Placówki Straży Granicznej w Rewala, Placówki Żandarmerii Wojskowej w Trzebiatowie, pracowników Straży Miejskiej w Trzebiatowie oraz uczniów gimnazjów w Trzebiatowie i Mrzeżynie, w udzielaniu pierwszej pomocy przedlekarskiej w wybranych stanach zdrowia zagrażających życiu. Na szkolenie przeznaczono kwotę 800,00 zł. Program szkolenia obejmował opanowanie teoretycznych i praktycznych wiadomości (umiejętności) dotyczących doraźnej pomocy przedlekarskiej oraz obowiązki ratownika w stanach nagłych: rozpoznanie sytuacji, udrożnienie dróg oddechowych, wykonanie oddechu zastępczego – sztuczne oddychanie, wykonanie zewnętrznego masażu serca.
 6. Na budowę oraz uruchomienie w układzie światłowodowej transmisji sygnału video oraz telemetrii punktu kamerowego nr 6 przy dworcu PKP i PKS w Trzebiatowie (ul. Torowa 1) wydatkowano kwotę 8111,58 zł, punktu kamerowego nr 7 przy skrzyżowaniu ul. Ogrodowej i ul. II Pułku Ułanów wydatkowano kwotę 36825,70 zł. Ogółem wydatki na zakupy inwestycyjne zamknęły się kwotą 44937,28 zł.
 7. Na dofinansowanie festynu pn. "Bezpieczna Woda" wydatkowano kwotę 2 950,00 zł. Festyn został zorganizowany w dniu 02 lipca 2006 r. w Mrzeżynie. Organizatorami festynu byli: Stowarzyszenie Przyjaciół Mrzeżyna, Zakład Gminny "Mrzeżyno" Sp. z o.o., i Urząd Miasta i Gminy Trzebiatów. Natomiast współorganizatorami były wszystkie służby mundurowe, tj: Policja Zachodniopomorska, Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej, J.W. 3346 Mrzeżyno, Straż Graniczna Rewal, Żandarmeria Wojskowa Trzebiatów, WOPR, OSP Trzebiatów, OSP Mrzeżyno, Nadleśnictwo Gryfice i Urząd Morski w Szczecinie. Festyn odbył się w porcie w godzinach 10:00 – 14:00. Na festynie "Bezpieczna Woda" dokonano:
  • prezentacji sprzętu służb mundurowych,
  • informacji na temat bezpiecznego wypoczynku nad morzem,
  • pokazu technik ratowniczych,
  • trenażeru strzeleckiego,
  • instrukcji i pokazu pierwszej pomocy,
  • pokazu tresury psa Straży Granicznej,
  • konkursów tematycznych z nagrodami,
  • kolonijnych występów artystycznych i wielu innych atrakcji.

  Odbiorcami festynu byli mieszkańcy Mrzeżyna, dzieci przebywające tam na koloniach i wszyscy odpoczywający turyści. Przygotowano informatory (ulotki) o tematyce bezpieczeństwa dla dzieci, młodzieży i dorosłych:

  • "Bezpieczne Wakacje 2006",
  • "Witaj Przybyszu Spragniony Morza Plaży i Słońca",
  • "Rada Koordynacyjna ds. Programu Bezpieczne Miasto Radzi".

  Celem festynu było przede wszystkim wpajanie dzieciom, młodzieży i dorosłym zasad bezpieczeństwa i udzielania pierwszej pomocy.

 8. Na umieszczenie w gimnazjach i szkole ponadgimnazjalnej 3 "niebieskich skrzynek", których celem jest możliwość anonimowego kontaktu ucznia z pedagogiem oraz z Policją i Strażą Miejską wydano kwotę 982,56 zł.
 9. Na dofinansowanie kampanii na rzecz integracji i bezpieczeństwa uczniów niepełosprawnych wydano kwotę 499,80 zł. W dniu 24 maja odbył się w Zespole Szkół Integracyjnych w Mrzeżynie "III Międzyszkolny Turniej Integracyjny". Podczas turnieju odbyła się ekspozycja prac plastycznych uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Celem tego turnieju było przede wszystkim: propagowanie wśród młodzieży zdrowego stylu życia, przestrzeganie bezpieczeństwa w czasie zajęć, włączenie osób niepełnosprawnych do życia społecznego, rozwijanie umiejętności przestrzegania norm i zasad obowiązujących w grupie.
 10. Na dofinansowanie inicjatyw lokalnych w tworzeniu infrastruktury sportowo-rekreacyjnej dla dzieci i młodzieży w Lewicach (dwie bramki pełnowymiarowe do gry w piłkę nożną) wydatkowano kwotę 2200 zł.
 11. Na dzierżawę łącz telekomunikacyjnych, naprawę i konserwację punktów kamerowych wydatkowano kwotę 9461,54 zł, z tego na dzierżawę łącz 7849,20 zł, konserwację 1140,00 zł, energię elektryczną monitoringu 367,89 zł, podnośnik 104,43 zł.
 12. Na utrzymanie Miasteczka Ruchu Drogowego wybudowanego przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Trzebiatowie wydano kwotę 1002,25 zł.
 13. Przeprowadzono w przedszkolach i szkołach, w ramach realizacji policyjnego programu edukacyjnego "Bezpieczne Dziecko", 11 szkoleń dzieci z klas O i I-III. Celem tych zajęć było pomóc dzieciom zrozumieć niektóre sytuacje zagrażające ich bezpieczeństwu. Była to wczesnoszkolna pomoc dydaktyczna promująca bezpieczne zachowanie dziecka w domu, na podwórku, na ulicy, nad wodą, w lesie i innych niebezpiecznych miejscach. Realizatorami tego zadania byli:
  • Policja (2),
  • Straż Graniczna (2),
  • Straż Pożarna (3),
  • Żandarmeria (4).
 14. Policja zorganizowała akcje znakowania rowerów i innego wartościowego sprzętu. Znakowania przeprowadzono w Trzebiatowie i Mrzeżynie w następujących miesiącach: czerwiec, lipiec, październik i listopad 2006 r.
 15. Inne wydatki zamykają się kwotą wynoszącą 1022,16 zł (grawerton, art. spożywcze, wapno, art. remontowe, renowacja skrzynki).

Realizacja planu finansowego Rady Koordynacyjnej ds. Programu "Bezpieczne Miasto" za 2006 rok przedstawia się następująco:

Plan – 68500 zł – wykonanie 68191,17 zł 99,55 %

w tym:

 • wydatki bieżące plan 23500 zł – wykonanie 23233,89 zł – 98,87 %
 • inwestycje plan 45000 zł – wykonanie 44957,28 zł – 99,86 %

do góry

Valid HTML 4.01 Transitional Poprawny CSS!
Wszelkie prawa zastrzeżone