Realizacja planu finansowego Rady Koordynacyjnej ds. programu "Bezpieczne Miasto" w 2005 roku

Plan finansowy Rady Koordynacyjnej ds. programu "Bezpieczne Miasto" na rok 2005 obejmował 15 zadań na kwotę 65000 zł. Realizacja planu za 2005 r. przedstawia się następująco:

 1. Na dofinansowanie zajęć prowadzonych z dziećmi w ramach realizacji policyjnego programu edukacyjnego "Bezpieczne Dziecko" wydatkowano kwotę 347,00 zł. Wydrukowano 230 egzemplarzy "Poradnika bezpiecznych zachowań dzieci z terenu Gminy Trzebiatów", które zostały wręczone dzieciom podczas spotkań w przedszkolach w dniu 11 lutego 2005 r.
 2. Na dofinansowanie konkursów (turniejów) na tematy: wiedzy o bezpieczeństwie w ruchu drogowym i wiedzy pożarniczej wydatkowano kwotę 1998,61 zł (1350,00 + 648,61). Konkurs nt. Wiedzy pożarniczej odbył się 21 marca br. w Fabryce Mebli w Trzebiatowie. Natomiast konkurs nt. wiedzy o bezpieczeństwie w ruchu drogowym 12 kwietnia br. (gminny), 15 kwietnia br. (powiatowy) w Szkole Podstawowej Nr 2 w Trzebiatowie.
 3. Na wykonanie tablic informacyjnych z napisem "Miasto monitorowane" przeznaczono kwotę 2519,30 zł. Tablice informacyjne umieszczono na drogach wojewódzkich nr 102 i nr 109 przy wjazdach do Trzebiatowa z następujących stron: Kołobrzegu, Gryfic i Niechorza. Przedmiotowe tablice wykonane zostały zgodnie z zatwierdzonym przez Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie projektem graficznym. Tablice zostały wykonane na profesjonalnym podkładzie znaków drogowych o wymiarze 150x80 cm. Tło tablicy wykonano z folii odblaskowej w kolorze żółtym.
 4. Na przygotowanie materiałów do konkursów "Bezpieczna Gmina" wydatkowano kwotę 500,00 zł. Utworzono stronę internetową "Bezpieczne Miasto Trzebiatów" (I etap - utworzenie 31.08.2005 r., natomiast II etap - aktualizacja 30.11.2005 r.). Za tę stronę odpowiedzialny jest Grzegorz Guga z Rogowa.
 5. Na zakup elementów odblaskowych przeznaczono kwotę 800,01 zł. Zakupiono 110 opasek sprężystych i 220 zawieszek ("wesoły miś", "serce duże"). Elementy odblaskowe zostaną przeznaczone dla uczniów wszystkich klas Szkoły Podstawowej Nr 1 – Filia w Rogozinie oraz 6-cio latków z Publicznego Przedszkola Nr 1 w Trzebiatowie, Filii w Trzebiatowie (ul. Kilińskiego) oraz Filii w Mrzeżynie. Dostawcą elementów odblaskowych jest firma EUROBLASK z Andrychowa. Zgodnie z art. 43 ustawy Prawo o ruchu drogowym, "dziecko w wieku do 15 lat poruszające się na drodze po zmierzchu poza obszarem zabudowanym, jest obowiązane używać elementów odblaskowych w sposób widoczny dla innych uczestników ruchu".
 6. W marcu i kwietniu została zrealizowana I i II część szkolenia w zakresie pierwszej pomocy przedlekarskiej w nagłych wypadkach zagrażających życiu. Celem programu szkoleniowego było przeszkolenie uczestników – funkcjonariuszy z : Komisariatu Policji w Trzebiatowie, Referatu Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Gryficach oraz pracowników Straży Miejskiej w Trzebiatowie, w udzielaniu pierwszej pomocy przedlekarskiej w wybranych stanach zdrowia zagrażających życiu. Na szkolenie przeznaczono kwotę 500,00 zł. Program szkolenia obejmował opanowanie teoretycznych i praktycznych wiadomości (umiejętności) dotyczących doraźnej pomocy przedlekarskiej oraz obowiązki ratownika w stanach nagłych: rozpoznanie sytuacji, udrożnienie dróg oddechowych, wykonanie oddechu zastępczego – sztuczne oddychanie, wykonanie zewnętrznego masażu serca.
 7. Na budowę oraz uruchomienie w układzie światłowodowej transmisji sygnału video oraz telemetrii jednego punktu kamerowego nr 6 przy dworcu PKP i PKS w Trzebiatowie (ul. Torowa 1) wydatkowano w 2005 roku kwotę 45000,01 zł. Protokół odbioru końcowego (zdawczo-odbiorczy wykonanych robót instalacyjnych) podpisano 20 grudnia 2005 r.
 8. Na przygotowanie informatorów (ulotek) o tematyce bezpieczeństwa dla dzieci i młodzieży wydatkowano kwotę 500,00 zł.
 9. Na dofinansowanie festynu pn. "Bezpieczna Woda" wydatkowano kwotę 2000,00 zł. Festyn został zorganizowany w dniu 03 lipca 2005 r. w Mrzeżynie. Organizatorami festynu byli: Stowarzyszenie Przyjaciół Mrzeżyna, Zakład Gminny "Mrzeżyno" Sp. z o.o., Urząd Miasta i Gminy Trzebiatów. Natomiast współorganizatorami były wszystkie służby mundurowe, tj.: Policja Zachodniopomorska, Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej, J.W. 3336 Mrzeżyno, Straż Graniczna Kołobrzeg, Żandarmeria Wojskowa Trzebiatów, WOPR, Zarząd Oddziału Gminnego ZOSP RP w Trzebiatowie, OSP Trzebiatów, OSP Mrzeżyno, Nadleśnictwo Gryfice. Festyn odbył się w porcie w godzinach 10:00 – 14:00. Na festynie "Bezpieczna Woda" dokonano:
  • prezentacji sprzętu służb mundurowych
  • informacji na temat bezpiecznego wypoczynku nad morzem
  • pokazu technik ratowniczych
  • trenażera strzeleckiego
  • instrukcji i pokazu pierwszej pomocy
  • pokazu tresury psa Straży Granicznej
  • konkursów tematycznych z nagrodami
  • kolonijnych występów artystycznych i wielu innych atrakcji

  Odbiorcami festynu byli mieszkańcy Mrzeżyna, dzieci przebywające tam na koloniach i wszyscy odpoczywający turyści. Przygotowano informatory (ulotki) o tematyce bezpieczeństwa dla dzieci, młodzieży i dorosłych:

  • "Bezpieczne Wakacje 2005"
  • "Witaj Przybyszu Spragniony Morza Plaży i Słońca"
  • "Rada Koordynacyjna ds. Programu Bezpieczne Miasto Radzi"
  • "Poradnik Bezpiecznych Zachowań Dla Dzieci"

  Celem festynu było przede wszystkim wpajanie dzieciom, młodzieży i dorosłym zasad bezpieczeństwa i udzielania pierwszej pomocy.

 10. Na dofinansowanie inicjatyw lokalnych w tworzeniu infrastruktury sportowo-rekreacyjnej dla dzieci i młodzieży przeznaczono kwotę 1722,70 zł. Zakupiono i zamontowano słup z koszem na osiedlu mieszkaniowym w Rogowie.
 11. Na zorganizowanie akcji znakowania rowerów i innego wartościowego sprzętu wydano kwotę 728,35 zł. (certyfikaty, baner, stół, krzesła).
 12. Na umieszczenie w wybranych miejscach miasta i gminy 3 "niebieskich skrzynek", których celem jest możliwość współpracy oraz polepszenie kontaktu mieszkańców z policją, wydano kwotę 817,18 zł. Skrzynki umieszczono: przy Komendzie Policji w Trzebiatowie, przy sklepie "Żabka" na trzebiatowskim rynku oraz w Mrzeżynie, koło siedziby Bałtyckiego Banku Spółdzielczego w Darłowie Oddział w Trzebiatowie Filia w Mrzeżynie.
 13. Na dofinansowanie konkursu plastycznego na temat uzależnień i bezpieczeństwa uczniów, w tym specjalnej troski przeznaczono kwotę 450,10 zł. Konkurs plastyczny, dla uczniów klas IV-VI szkół podstawowych i gimnazjum, przeprowadzono w Zespole Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Mrzeżynie.
 14. Na dzierżawę łącz telekomunikacyjnych, naprawę i konserwację punktów kamerowych wydatkowano kwotę 6269,14 zł, z tego na dzierżawę łącz 3890,40 zł, wymianę klosza kamery nr 5 - 1149,24 zł, naprawę kamery nr 1 - 146,40 zł, konserwację 1000,00 zł, energię elektryczną monitoringu 83,10 zł Miesięczny czynsz za dzierżawę łącz, zgodnie z zawartą umową (11.02.2004 r.) wynosi 324,20 zł (265,74 + VAT).
 15. Inne wydatki zamykają się kwotą wynoszącą 644,42 zł (grawerton, ogłoszenia prasowe, art. spożywcze).

Realizacja planu finansowego Rady Koordynacyjnej ds. Programu "Bezpieczne Miasto" za 2005 rok przedstawia się następująco:

Plan – 65000 zł – wykonanie 64796,82 zł – 99,69 %

w tym:

 • wydatki bieżące plan 20000 zł – wykonanie 19796,81 zł – 98,98 %
 • inwestycje plan 45000 zł – wykonanie 45000,01 zł – 100,00 %

do góry

Valid HTML 4.01 Transitional Poprawny CSS!
Wszelkie prawa zastrzeżone