Plan finansowy Rady Koordynacyjnej ds. programu "Bezpieczne Miasto" na rok 2006

Lp. Zadania Realizatorzy Środki Uwagi
1. Realizacja zajęć prowadzonych z dziećmi klas "O" w przedszkolach w ramach realizacji policyjnego programu edukacyjnego "Bezpieczne Dziecko" Policja
Straż Graniczna
Straż Pożarna
--- styczeń-luty
maj-czerwiec
wrzesień-październik
2. Dofinansowanie konkursów (turniejów) na tematy:
  • "Wiedzy o bezpieczeństwie w ruchu drogowym" (gminny, powiatowy, wojewódzki),
  • "Wiedzy pożarniczej" (gminny)
Dyrektorzy:
SP nr 2 Trzebiatów,
Publicznego Gimnazjum w Trzebiatowie
2000 zł marzec
kwiecień
maj
3. Wykonanie tablic informacyjnych - MIASTO MONITOROWANE Rada Koordynacyjna 2000 zł maj-czerwiec
4. Przygotowanie materiałów do konkursów "Bezpieczna Gmina" (krajowy, wojewódzki) Rada Koordynacyjna 600 zł cały rok
5. Zakup światełek odblaskowych dla dzieci klas "O" w przedszkolach Rada Koordynacyjna 500 zł styczeń-marzec
6. Pomoc w realizacji szkolenia w zakresie pomocy przedmedycznej I klas gimnazjów i służb mundurowych Rada Koordynacyjna 900 zł marzec-kwiecień
7. Instalacja monitoringu wizyjnego w Trzebiatowie Rada Koordynacyjna 45000 zł
10 000 z funduszu prewencyjnego PZU
maj-sierpień
8. Przygotowanie informatorów (ulotek) o tematyce bezpieczeństwa dla dzieci i młodzieży Rada Koordynacyjna 500 zł czerwiec
9. Dofinansowanie festynu w Mrzeżynie pod nazwą "Bezpieczna Woda" Rada Koordynacyjna 2000 zł lipiec
10. Dofinansowanie inicjatyw lokalnych w tworzenie infrastruktury sportowo-rekreacyjnej dla dzieci i młodzieży wiejskiej (Lewice, Jaromin, Sadlno...) Rady Sołeckie 2500 zł czerwiec-sierpień
11. Zorganizowanie akcji znakowania rowerów i innego wartościowego sprzętu Policja 500 zł kwiecień-czerwiec
wrzesień-październik
12. Umieszczenie w wybranych miejscach miasta, szczególnie w szkołach, "niebieskich skrzynek" do anonimowego kontaktu ucznia z pedagogiem oraz Policją i Strażą Miejską Rada Koordynacyjna
Policja
500 zł kwiecień-maj
13. Dofinansowanie kampanii na rzecz integracji i bezpieczeństwa uczniów niepełnosprawnych DyrektorZSzOI w Mrzeżynie 500 zł wrzesień-październik
14. Dzierżawa łącz telekomunikacyjnych, naprawa i konserwacja punktów kamerowych Rada Koordynacyjna 9500 zł cały rok
15. Utrzymanie Miasteczka Ruchu Drogowego w Trzebiatowie (naprawa, konserwacja) Rada Koordynacyjna 1000 zł cały rok
16. Inne wydatki Rada Koordynacyjna 500 zł cały rok

Ogółem: 68500 zł

Wydatki: 23500 zł

Inwestycje: 45000 zł


Przewodniczący Rady Koordynacyjnej
Władysław Michalski


do góry

Valid HTML 4.01 Transitional Poprawny CSS!
Wszelkie prawa zastrzeżone