Plan finansowy Rady Koordynacyjnej ds. programu "Bezpieczne Miasto" na rok 2004

Lp. Zadania Realizatorzy Środki Uwagi
1. Dofinansowanie zajęć prowadzonych z dziećmi: ("0" i kl.1) w ramach realizacji policyjnego programu edukacyjnego "Bezpieczne Dziecko" Policja 500 zł  
2. Dofinansowanie zajęć prowadzonych z dziećmi: w wieku 6-10 lat w ramach profilaktycznego programu "Alfred Radzi" Policja 500 zł  
3. Dofinansowanie konkursów (turniejów) na tematy:
  • "Wiedzy o bezpieczeństwie w ruchu drogowym" (gminny, powiatowy),
  • "Wiedzy pożarniczej" (gminny)
Dyrektorzy:
SP nr 2 Trzebiatów,
Publicznego Gimnazjum w Trzebiatowie
2000 zł  
4. Zakup światełek odblaskowych dla uczniów klas pierwszych na rozpoczęcie roku szkolnego – pasowanie uczniów Rada Koordynacyjna 500 zł  
5. Pomoc w realizacji szkolenia w zakresie pomocy przedmedycznej, w szczególności substancji toksycznych Rada Koordynacyjna 500 zł  
6. Przygotowanie informatorów (ulotek) o tematyce bezpieczeństwa dla dzieci i młodzieży Rada Koordynacyjna 500 zł  
7. Dofinansowanie szkoleń rodziców i nauczycieli w zakresie przeciwdziałania narkomanii i przemocy Policja 500 zł  
8. Dofinansowanie festynu w Mrzeżynie pod nazwą "Bezpieczna Woda" Rada Koordynacyjna 2000 zł  
9. Instalacja monitoringu wizyjnego miejsc szczególnie zagrożonych Rada Koordynacyjna 11500 zł  
10. Dofinansowanie konkursu plastycznego na temat uzależnień i bezpieczeństwa uczniów, w tym specjalne troski Dyrektorzy szkół 500 zł  
11. Dzierżawa łącz telekomunikacyjnych, naprawa i konserwacja punktów kamerowych Rada Koordynacyjna 5500 zł  
12. Inne wydatki Rada Koordynacyjna 500 zł  

Ogółem: 25000 zł


Przewodniczący Rady Koordynacyjnej
Władysław Michalski


do góry

Valid HTML 4.01 Transitional Poprawny CSS!
Wszelkie prawa zastrzeżone