O SŁUŻBACH….INACZEJ.

2011-12-13

    Prowadząc działania profilaktyczne w ramach programu „Bezpieczne miasto” funkcjonariusze Straży Miejskiej Trzebiatów korzystając z zaproszenia kierownictwa Centrum Integracji Społecznej w Rogozinie, dnia 02.12.2011 r. ponownie aktywnie włączyli się w działalność dydaktyczną wspomnianej instytucji przeprowadzając zajęcia z zakresu problematyki bezpieczeństwa. Oferta Centrum skierowana jest do osób bezrobotnych dla których udział w warsztatach stanowi wsparcie, pobudza motywację do aktywnego poszukiwania zatrudnienia i wytrwania w nim, jest sposobem podwyższenia kwalifikacji a nawet bodźcem do przekwalifikowania zawodowego. Celem nadrzędnym jest dążenie do usamodzielnienia ekonomicznego uczestników szkoleń.

    Strażnicy miejscy zaznajomili słuchaczy z zadaniami i kompetencjami swojej formacji, przedstawili charakterystykę wybranych wykroczeń i udzielali odpowiedzi na pojawiające się w toku zajęć pytania uczestników. Jak sami twierdzą – starali się dotykać problemów związanych z życiem codziennym, wynikających z relacji sąsiedzkich, rodzinnych, zawodowych i tzw. sytuacji trudnych. Taki styl prowadzenia dyskusji wiąże się z chęcią przedstawienia instytucji Straży Miejskiej w innym niż zazwyczaj jest postrzegana świetle. Funkcjonariusze powinni być odbierani nie tylko jako aparat represji, ale także źródło pomocy, informacji prawnej i wsparcia. Tego strażnikom i innym służbom jako czytelnicy z pewnością serdecznie życzymy.


(J.G.) 

 

 

do góry

Valid HTML 4.01 Transitional Poprawny CSS!
Wszelkie prawa zastrzeżone

Powered by PETRO