BEZPIECZNA WODA 2011

2011-07-18

     W dniu 16 lipca, w mrzeżyńskim porcie, odbył się IX Festyn Edukacyjny pn. „Bezpieczna Woda”. Uroczystego otwarcia festynu dokonał Wiceburmistrz Trzebiatowa Bogusław Barański. Główną ideą „Bezpiecznej Wody” jest przybliżenie wszystkim przebywającym na gościnnej ziemi trzebiatowskiej, wypoczywających nad morzem, na plażach w Mrzeżynie i Rogowie, a w szczególności dzieciom i młodzieży, zasad bezpiecznego wypoczynku nad wodą, bezpieczeństwa w życiu codziennym, zasad udzielania pierwszej pomocy w nagłych wypadkach.

     Głównymi organizatorami tegorocznego festynu byli: Urząd Miejski w Trzebiatowie, Stowarzyszenie Przyjaciół Mrzeżyna, Zakład Gminny „Mrzeżyno” Sp. z o.o., a jako współorganizatorzy uczestniczyli w nim przedstawiciele wszystkich służb mundurowych, sygnatariuszy powstałego w 1998 roku Programu „Bezpieczne Miasto Trzebiatów”, tj. Zarząd Oddziału Miejsko – Gminnego Związku OSP RP w Trzebiatowie, skupiający Ochotnicze Straże Pożarne z Trzebiatowa, Mrzeżyna i Gołańczy Pom.; Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej Gryficach; Policja Zachodniopomorska, reprezentowana przez policjantów z Komisariatu Policji w Trzebiatowie, Komendy Powiatowej Policji w Gryficach; Placówka Żandarmerii Wojskowej w Trzebiatowie, Placówka Straży Granicznej w Rewalu, wspomagani przez WOPR Mrzeżyno, JW 3346 w Mrzeżynie, Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny w Gryficach, TELSAT Gryfice i Urząd Morski w Szczecinie.

     Przy pięknej pogodzie (tradycyjnie podczas trwania festynu), organizatorzy przygotowali wiele stoisk, na których dzieci i młodzież przebywająca na koloniach i obozach, turyści i wczasowicze, mieszkańcy Mrzeżyna, Rogowa i innych miejscowości z terenu gminy Trzebiatów, mieli możliwość zapoznania się z wyposażeniem i sprzętem wszystkich służb mundurowych, służb ratowniczych (Straży Pożarnej i WOPR-u) oraz służb dbających o szeroko pojęte bezpieczeństwo.

     Na scenie oraz na stoiskach poszczególnych współorganizatorów festynu, odbywały się konkursy tematyczne, sportowe i rysunkowe, informujące i przypominające o zasadach bezpieczeństwa, bezpiecznym wypoczynku nad wodą, zasadach udzielania pierwszej pomocy oraz bezpieczeństwie higieniczno – sanitarnym, przeprowadzane przez WOPR, Stowarzyszenie Przyjaciół Mrzeżyna, Urząd Miejski w Trzebiatowie oraz Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny w Gryficach, a wszystkich uczestników uhonorowano nagrodami i pamiątkami. W namiocie Grupy Ratowniczej Płoty można było zmierzyć ciśnienie oraz sprawdzić poziom cukru we krwi. Dla odbiorców festynu przygotowano ulotki, informatory i poradniki związane z bezpieczeństwem dzieci, młodzieży i dorosłych, m.in.: „Bezpieczne Wakacje 2011”, „Witaj Przybyszu Spragniony Morza, Plaży i Słońca”, „Bezpieczne Wakacje - Trzebiatowska Policja Radzi” oraz wiele ulotek i informatorów przygotowanych przez poszczególnych współorganizatorów, włącznie z różnorodnymi kolorowankami dla najmłodszych odbiorców festynu.

     Jak co roku wielkim zainteresowaniem cieszyły się pokazy ratowniczo – gaśnicze, przeprowadzone na terenie leśnym przylegającym do kanału portowego oraz na wodach basenu portowego, w których wzięły udział siły i środki wydzielone przez Ochotniczą Straż Pożarną w Mrzeżynie, Ochotniczą Straż Pożarną w Trzebiatowie, KP PSP w Gryficach, Straż Graniczną, WOPR oraz Grupę Ratowniczą Płoty.

     Ćwiczenia odbywały się w dwóch etapach, najpierw publiczność mogła obserwować pokaz działań ratowniczo – gaśniczych na terenie leśnym, przy kanale portowym, wraz z widowiskowym zatrzymaniem „podpalaczy” a następnie na wodach basenu portowego, gdzie przygotowano założenie z „płonącym” kutrem w roli głównej oraz szereg dodatkowych założeń ćwiczebnych, związanych z bezpieczeństwem na wodzie. W akcji ratowniczo – gaśniczej brał udział kuter rybacki, ”przemieniony” w kuter gaśniczy, z załogą utworzoną przez strażaków z OSP Mrzeżyno, płetwonurkowie z sekcji płetwonurków działającej przy OSP Trzebiatów, ratownicy z Placówki Straży Granicznej z Rewala, podejmujący wspólnie rozbitków z „płonącego” kutra, ratownicy WOPR, podejmujący z wód basenu portowego załogę wywróconego kajaka oraz ratowników z Grupy Ratowniczej Płoty odbierających „poszkodowanych” na nabrzeżu portowym.

     Pokaz sprawności skonsolidowanych i współpracujących ze sobą służb, na wodzie i lądzie, spotkał się z ogromnym aplauzem obserwującej pokazy publiczności, która była pod wrażeniem sprawnie zorganizowanej i przeprowadzonej akcji ratowniczo – gaśniczej, prowadzonej wspólnie przez kilka różnych służb. Po zakończeniu ćwiczeń, tradycyjnie już, ”kuter gaśniczy” z druhami OSP Mrzeżyno na pokładzie, przedefilował przed zgromadzoną na nabrzeżu publicznością, podając 3 prądy gaśnicze i stawiając „kurtynę wodną”, które wraz z promieniami słonecznym utworzyły przepiękną tęczę!!!

    Przez cały czas trwania festynu licznie oblegane były stoiska poszczególnych służb, gdzie wszyscy chętni mogli dotknąć i przymierzyć sprzęt będący na ich wyposażeniu, dowiedzieć się o charakterze i specyfice służby w poszczególnych formacjach mundurowych oraz otrzymać wyczerpujące odpowiedzi na wszelkie zadawane pytania, no i oczywiście można było sobie zrobić pamiątkowe zdjęcia!!!

    Gmina Trzebiatów może być wzorem dla innych. Od 1998 roku funkcjonuje w Trzebiatowie Gminny Program Poprawy Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego pn. „Bezpieczne Miasto Trzebiatów”, który skupia wszystkie służby mundurowe odpowiadające za porządek i ogólnie pojęte bezpieczeństwo, co jest ewenementem co najmniej na skalę województwa. Służby te wzajemnie wspierają się w działaniach profilaktycznych i operacyjnych. Sprawnie funkcjonuje i ciągle rozwija się system monitoringu najważniejszych punktów miasta. To wszystko sprawia, że w naszej gminie jest bezpiecznie.

    Biorąc pod uwagę frekwencję oraz liczne wypowiedzi odbiorców festynu, możemy stwierdzić, że ponownie był on bardzo udany, co utwierdza nas w słuszności organizacji tego typu festynów. Uważamy, że przekazywane odbiorcom festynu, w formie rekreacyjno – zabawowej, informacje z zakresu bezpieczeństwa, są dobrym sposobem na szerzenie edukacji na temat szeroko pojętego bezpieczeństwa, pokazania sprawności i wyszkolenia służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo w pasie nadmorskim, co owocuje zmniejszeniem ilości wypadków w wodzie i na lądzie – i niech ten trend kieruje naszymi działaniami teraz i w przyszłości!

     Już dzisiaj zapraszamy na jubileuszowy, X Festyn „Bezpieczna Woda”, który odbędzie się 14 lipca 2012 r.

Tekst: Arkadiusz Baniak 

Zdjęcia: Adam Litwinowicz 

 

 

do góry

Valid HTML 4.01 Transitional Poprawny CSS!
Wszelkie prawa zastrzeżone

Powered by PETRO