VI Festyn edukacyjny dla dzieci i młodzieży "Bezpieczna Woda 2008"

2008-07-19

Już po raz 6 odbył się w Mrzeżynie festyn edukacyjny skierowany do dzieci i młodzieży pn. „Bezpieczna Woda”, którego główną ideą jest przybliżenie wszystkim przebywającym na gościnnej ziemi trzebiatowskiej, wypoczywających nad morzem, na plażach w Mrzeżynie i Rogowie, a w szczególności dzieciom i młodzieży, zasad bezpiecznego wypoczynku nad wodą, bezpieczeństwa w życiu codziennym, zasad udzielania pierwszej pomocy w nagłych wypadkach.

Kolejny raz, wzorem roku ubiegłego, festyn odbył się w sobotę, tym razem w dniu 19 lipca, Port w Mrzeżynie, gościł uczestników i odbiorców VI Festynu Edukacyjnego „Bezpieczna Woda”, którego głównymi organizatorami są: Rada Koordynacyjna ds. Programu „Bezpieczne Miasto”, Urząd Miejski w Trzebiatowie, Stowarzyszenie Przyjaciół Mrzeżyna, Zakład Gminny „Mrzeżyno” Sp. z o.o., a uczestniczą w nim przedstawiciele wszystkich służb mundurowych, sygnatariuszy powstałego w 1998 roku Programu „Bezpieczne Miasto Trzebiatów”, tj. Zarząd Oddziału Miejsko – Gminnego Związku OSP RP w Trzebiatowie, skupiający Ochotnicze Straże Pożarne z Trzebiatowa, Mrzeżyna i Gołańczy Pom.; Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej Gryficach; Policja Zachodniopomorska, reprezentowana przez policjantów z Komisariatu Policji w Trzebiatowie, Komendy Powiatowej Policji w Gryficach, Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie; Placówka Żandarmerii Wojskowej w Trzebiatowie, Graniczna Placówka Kontrolna Straży Granicznej w Rewalu, wspomagani przez WOPR Mrzeżyno, JW 3336 w Mrzeżynie, Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny w Gryficach, TECHNIC INDUSTRY Trzebiatów i TELSAT Gryfice.

Mimo niekorzystnych prognoz pogody, zapowiadających deszcze i burze, jak co roku dopisało nam szczęście, bo przez cały dzień towarzyszyła nam piękna, słoneczna pogoda!!!

Organizatorzy, jak zwykle, przygotowali wiele stoisk, na których dzieci i młodzież przebywająca na koloniach i obozach, turyści i wczasowicze, mieszkańcy Mrzeżyna, Rogowa i innych miejscowości z terenu gminy Trzebiatów, mieli możliwość zapoznania się z wyposażeniem i sprzętem wszystkich służb mundurowych, służb ratowniczych (Straży Pożarnej i WOPR-u) oraz służb dbających o szeroko pojęte bezpieczeństwo. Można było też sprawdzić swoje umiejętności w udzielaniu pierwszej pomocy przedmedycznej na stoiskach SANEPIDU oraz Ochotniczej Straży Pożarnej, gdzie instruktażu udzielał dh Jakub BROMA z OSP Trzebiatów.

Scena usytuowana po raz pierwszy w nowym miejscu, między mostem na Redze a basenem portowym, była miejscem wielu konkursów i instruktaży mających na celu omówienie i przypomnienie zasad bezpiecznego wypoczynku nad morzem, udzielania pierwszej pomocy w nagłych wypadkach, itp.. Konkursy tematyczne i rysunkowe, informujące i przypominające o zasadach bezpieczeństwa, przeprowadził WOPR oraz Stowarzyszenie Przyjaciół Mrzeżyna, a wszystkich uczestników uhonorowano nagrodami i pamiątkami. Dla odbiorców festynu przygotowano ulotki, informatory i poradniki związane z bezpieczeństwem dzieci, młodzieży i dorosłych: „Poradnik Bezpiecznych Zachowań dla Dzieci”, „Bezpieczne Wakacje 2008”, „Witaj Przybyszu Spragniony Morza, Plaży i Słońca”, „Rada Koordynacyjna ds. Programu Bezpieczne Miasto Radzi” oraz wiele ulotek i informatorów przygotowanych przez poszczególne służby, włącznie z różnorodnymi kolorowankami dla najmłodszych odbiorców festynu.

Na scenie ze swoim repertuarem, występował zespół muzyczny „KEKS” z Trzebiatowa, w składzie Eugeniusz KOSTECKI i Tadeusz SUSZYŃSKI, wprawiając publiczność we wspaniały nastrój.

Wielkim zainteresowaniem cieszyły się pokazy ratowniczo – gaśnicze, przeprowadzone na terenie leśnym przylegającym do kanału portowego oraz wodach basenu portowego, w których wzięły udział siły i środki wydzielone przez Ochotniczą Straż Pożarną w Mrzeżynie, Ochotniczą Straż Pożarną w Trzebiatowie, KP PSP w Gryficach, Straż Graniczną, WOPR, wspomagane przez ponton z firmy TECNIC INDUSTRY.

Ćwiczenia odbywały się w dwóch etapach, najpierw publiczność mogła obserwować pokaz działań ratowniczo – gaśniczych na wodach basenu portowego, gdzie organizatorzy festynu przygotowali założenie z „płonącym” kutrem w roli głównej oraz szereg dodatkowych założeń ćwiczebnych, związanych z bezpieczeństwem na wodzie. W akcji ratowniczo – gaśniczej brał udział kuter rybacki, ”przemieniony” w kuter gaśniczy, z załogą utworzoną przez strażaków z OSP Mrzeżyno, płetwonurkowie z sekcji płetwonurków działającej przy OSP Trzebiatów, ratownicy z Placówki Straży Granicznej z Rewala, podejmujący wspólnie rozbitków z wywróconej łodzi, ratownicy WOPR, podejmujący z wód basenu portowego załogę wywróconego kajaka.

Następnie publiczność mogła obserwować działania gaśnicze na terenie leśnym, z udziałem strażaków z OSP Mrzeżyno, KP PSP Gryfice.

Pokaz sprawności skonsolidowanych i współpracujących ze sobą służb, na wodzie i lądzie, spotkał się z ogromnym aplauzem obserwującej pokazy publiczności, która była pod wrażeniem sprawnie zorganizowanej i przeprowadzonej akcji ratowniczo – gaśniczej, prowadzonej wspólnie przez kilka różnych służb. Po zakończeniu ćwiczeń, tradycyjnie już, ”kuter gaśniczy” z druhami OSP Mrzeżyno na pokładzie, przedefilował przed zgromadzoną na nabrzeżu publicznością, podając 3 prądy gaśnicze i stawiając „kurtynę wodną”, które wraz z promieniami słonecznym utworzyły przepiękną tęczę!!!

Przez cały czas trwania festynu licznie oblegane były stoiska poszczególnych służb, gdzie wszyscy chętni mogli dotknąć i przymierzyć sprzęt będący na ich wyposażeniu, dowiedzieć się o charakterze i specyfice służby w poszczególnych formacjach mundurowych oraz otrzymać wyczerpujące odpowiedzi na wszelkie zadawane pytania, no i oczywiście można było sobie zrobić pamiątkowe zdjęcia!!!

Gmina Trzebiatów może być wzorem dla innych. Od 10 lat sprawnie funkcjonuje u nas Gminny program poprawy bezpieczeństwa i porządku publicznego „Bezpieczne Miasto”, który skupia wszystkie służby mundurowe odpowiadające za porządek i ogólnie pojęte bezpieczeństwo, co jest ewenementem co najmniej na skalę województwa. Służby te wzajemnie wspierają się w działaniach profilaktycznych i operacyjnych. Sprawnie funkcjonuje i ciągle rozwija się system monitoringu najważniejszych punktów miasta. Dzięki przychylności władz Trzebiatowa ponoszone są duże nakłady na profilaktykę oraz na wyposażenie w niezbędny sprzęt. Sukcesywnie unowocześniany jest sprzęt jednostek OSP. OSP Trzebiatów może pochwalić się najnowszym zakupem, z końca 2007 roku, nowym, średnim samochodem ratowniczo – gaśniczym z napędem 4x4, na podwoziu Mercedes-Benz 1326 AF Atego, jakiego nie ma żadna inna jednostka OSP z woj. zachodniopomorskiego. Sekcja płetwonurków działająca przy OSP Trzebiatów sukcesywnie wyposażana jest w sprzęt pozwalający na profesjonale wykonywanie zadań, jednym z ostatnich zakupów są tzw. „suche skafandry”, pozwalające na wykonywanie zadań o każdej porze roku. To wszystko sprawia, że w naszej gminie jest naprawdę bezpiecznie.

Biorąc pod uwagę frekwencję oraz liczne wypowiedzi odbiorców festynu, możemy stwierdzić, że ponownie był on bardzo udany, co utwierdza nas w słuszności organizacji tego typu festynów. Uważamy, że przekazywane odbiorcom festynu, w formie rekreacyjno – zabawowej, informacje z zakresu bezpieczeństwa, są dobrym sposobem na szerzenie edukacji na temat szeroko pojętego bezpieczeństwa, pokazania sprawności i wyszkolenia służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo w pasie nadmorskim, co owocuje zmniejszeniem ilości wypadków w wodzie i na lądzie – i niech ten trend kieruje naszymi działaniami teraz i w przyszłości!


Aspirant Sztabowy
Arkadiusz Baniak


do góry

Valid HTML 4.01 Transitional Poprawny CSS! Copyright © 2005 Grzegorz Guga
Wszelkie prawa zastrzeżone