Poświęcenie i przekazanie nowego samochodu dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Trzebiatowie

2007-12-16

W niedzielę, 16 grudnia 2007 roku, odbyła się uroczystość poświęcenia i przekazania dla OSP Trzebiatów, nowego średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego z napędem 4x4. Samochód Mercedes 1326 AF ATEGO GBA-2,5/16 został zakupiony w firmie MOTO-TRUCK Leszek CHMIEL z Kielc, za kwotę 542 tys. zł, dzięki środkom finansowym wyasygnowanym przez Urząd Miejski w Trzebiatowie (342 tys. zł); Zarząd Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Szczecinie (150 tys. zł w ramach dopłaty do zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x4 ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie) oraz Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej (50 tys. zł z budżetu państwa ze środków przeznaczonych na Krajowy System Ratowniczo - Gaśniczy).

Uroczystości rozpoczęły się od przemarszu pocztów sztandarowych jednostek OSP z terenu Gminy Trzebiatów, strażaków oraz zaproszonych gości do Kościoła p.w. Macierzyństwa NMP w Trzebiatowie, gdzie odprawiona została uroczysta msza święta w intencji strażaków i ich rodzin, którą koncelebrowali Proboszcz Parafii p.w. Macierzyństwa NMP Ksiądz Dziekan Andrzej Dowal, Ksiądz Kanonik Henryk Cudak oraz Kapelan Zachodniopomorskich strażaków ks. kpt. Ryszard Szczygieł. Po mszy świętej strażacy i zaproszeni goście udali się pod remizę OSP Trzebiatów, gdzie nastąpiło uroczyste poświęcenie samochodu i przekazanie kluczyków.

Wśród zaproszonych gości znaleźli się: Poseł na Sejm RP Konstanty Tomasz Oświęcimski, Członek Prezydium Zarządu Głównego Związku OSP RP druh Stanisław Kopeć, Burmistrz Trzebiatowa Sławomir Ruszkowski, Przewodniczący Rady Miejskiej w Trzebiatowie Sławomir Pawlak, Przewodnicząca Rady Powiatu Gryfickiego Renata Korek, Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Gryficach druh Andrzej Szczygieł, Komendant Powiatowy PSP w Gryficach brygadier Edward Pruski, Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Gryfickiego Marek Gołuchowski, Kapelan Zachodniopomorskich Strażaków ks. kpt. Ryszard Szczygieł, Proboszcz Parafii p.w. Macierzyństwa NMP w Trzebiatowie Ksiądz Dziekan Andrzej Dowal, Ksiądz Kanonik Henryk Cudak z Parafii p.w. Macierzyństwa NMP w Trzebiatowie, delegacja niemieckich strażaków z FFw Wandlitz, z komendantem Christianem Berbigiem na czele, przedstawiciel 36 Brygady Zmechanizowanej w Trzebiatowie ppłk Paweł Królikowski, Komendant Komisariatu Policji w Trzebiatowie podinspektor Jan Kargul.

Uroczystego poświęcenia samochodu dokonali: Kapelan Zachodniopomorskich Strażaków ks. kpt. Ryszard Szczygieł oraz Ksiądz Kanonik Henryk Cudak, a akt przekazania samochodu dla OSP Trzebiatów oraz kluczyki i dokumenty samochodu, na ręce Prezesa OSP Trzebiatów druha Arkadiusza Baniaka, Naczelnika OSP druha Wojciecha Paluszkiewicza oraz Zastępcy Naczelnika druha Mariana Sobczaka, zostały przekazane przez Burmistrza Trzebiatowa Sławomira Ruszkowskiego, Członka Prezydium Zarządu Głównego Związku OSP RP druha Stanisława Kopcia oraz Komendanta Powiatowego PSP w Gryficach brygadiera Edwarda Pruskiego.

W trakcie uroczystości poświęcone zostały również dwa znicze, w 4 rocznicę śmierci dwóch młodych strażaków OSP Trzebiatów, dh Macieja Szymonko i dh Krzysztofa Głydy, które zostały po uroczystości zapalone na ich grobach.

Przy dźwiękach syren i sygnałów dźwiękowych nowy MERCEDES zajął miejsce w garażu opuszczonym przez wysłużonego JELCZA GCBA-6/32, który trafi do jednej z jednostek OSP z terenu Gminy Trzebiatów.

W podsumowującej tą uroczystość wypowiedzi, Prezes OSP Trzebiatów dh Arkadiusz Baniak podkreślił, że pozyskanie nowego samochodu ratowniczo – gaśniczego było najważniejszym celem OSP w 2007 roku, było również jednym z elementów sukcesywnej pracy, działalności strażaków OSP Trzebiatów, począwszy od prowadzenia działań ratowniczo – gaśniczych (prawie 200 pożarów i zdarzeń w 2007 r.), poprzez działalność prewencyjno – szkoleniową w szkołach i przedszkolach, również w ramach Programu "Bezpieczne Miasto" oraz sukcesywną, prężną pracę Sekcji Płetwonurków OSP, organizację i współorganizację różnych imprez (Międzynarodowe Zawody Strażackich Sikawek Konnych), jak również uczestnictwo w życiu społecznym Miasta i Gminy Trzebiatów.

Po zakończeniu części oficjalnej Prezes OSP zaprosił uczestników uroczystości na uroczysty obiad do Restauracji "RATUSZOWA".


Prezes OSP Trzebiatów
Arkadiusz Baniak


do góry

Valid HTML 4.01 Transitional Poprawny CSS!
Wszelkie prawa zastrzeżone