UWAGA – TLENEK WĘGLA (CZAD)!!!

2007-10-17

W związku z pojawiającymi się w kraju przypadkami zatruć tlenkiem węgla użytkowników urządzeń grzewczych opalanych paliwem stałym (węgiel, drewno itp.) i gazowym, OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA w TRZEBIATOWIE informuje i przypomina, że tlenek węgla zwany czadem jest gazem bezbarwnym, bezwonnym, skrajnie łatwo palnym i silnie toksycznym. Jest nieco lżejszy od powietrza i tworzy mieszaniny wybuchowe z powietrzem.

W życiu codziennym z tlenkiem węgla (czadem) możemy się spotkać podczas eksploatacji urządzeń gazowych, w których odbywa się proces spalania gazu przy małej ilości powietrza a także gdy następuje niezupełne spalenie gazu. Powstać wówczas może trujący tlenek węgla. Na skutek niewłaściwego odprowadzania spalin i dymu z urządzeń grzewczych czad może być szczególnie niebezpieczny dla zdrowia a nawet życia ludzi. Ulatniający się tlenek węgla, to największy cichy morderca w okresie jesienno-zimowych chłodów. Przed zimą zazwyczaj uszczelniamy wszystkie szpary w mieszkaniu. Niektórzy, w pogoni za oszczędnością, zatykają również kratki wentylacyjne. W ten sposób prawie całkowicie likwiduje się naturalny ruch powietrza. Kiedy w łazience odkręcamy wodę, gazy spalinowe z pieca ogrzewającego nie mają wystarczającego ujścia na zewnątrz. W niewielkim pomieszczeniu szybko zużywa się tlen, a gromadzi tlenek węgla, mogący w krótkim czasie spowodować śmiertelne zatrucie.

Tlenek węgla (czad), będący gazem duszącym, w przypadku narażenia układu oddechowego człowieka wiąże się z hemoglobiną krwinek i hamuje oddychanie tkankowe. Stwarza poważne zagrożenie zdrowia w następstwie narażenia długotrwałego. Następstwem ostrego zatrucia może być nieodwracalne uszkodzenie ośrodkowego układu nerwowego, niewydolność wieńcowa i zawał.

Niebezpieczeństwo zatrucia czadem niesie nie tylko użytkowanie gazowych grzejników wody przepływowej. Tlenek węgla powstaje przy nieprawidłowym montażu czy obsłudze pieców i kotłów na paliwo. Każde urządzenie gazowe czy elektryczne ma instrukcję obsługi. Niestety, niektórzy zaraz po zakupie chowają ją do szuflady, zamiast gruntownie przestudiować i często do niej wracać!!! Instrukcja określa m.in. częstotliwość przeglądów technicznych i to, kto powinien je wykonywać.

Zaniedbania w zakresie czyszczenia i przeglądów okresowych stanu technicznego przewodów kominowych (spalinowych, dymowych i wentylacyjnych) mogą być - a jak wykazuje praktyka codzienna - są przyczyną śmiertelnych zatruć tlenkiem węgla na przykład podczas snu lub kąpieli w pomieszczeniach gdzie zamontowane są urządzenia gazowe do ogrzewania wody lub powietrza.

W związku z powyższym przypominamy podstawowe obowiązki w zakresie dbałości o stan techniczny instalacji grzewczych, wentylacyjnych itp., ciążące na właścicielach, zarządcach oraz użytkownikach obiektów:

  1. Usuwanie zanieczyszczeń z przewodów dymowych, spalinowych w obiektach, w których odbywa się proces spalania paliwa stałego, ciekłego lub gazowego:
    1. od palenisk opalanych paliwem stałym – co najmniej cztery razy do roku,
    2. od palenisk opalanych paliwem ciekłym lub gazowym – co najmniej dwa razy do roku,
    3. od palenisk zakładów zbiorowego żywienia i usług gastronomicznych – co najmniej raz w miesiącu jeżeli przepisy miejscowe nie stanowią inaczej.

    Z obiektów tych należy usuwać zanieczyszczenia z przewodów wentylacyjnych co najmniej raz w roku, jeżeli większa częstotliwość nie wynika z warunków użytkowych.

  2. Poddawanie okresowej kontroli stanu technicznego sprawności m. in. instalacji gazowych i przewodów kominowych (minimum raz w roku), instalacji elektrycznej i odgromowej (minimum raz na pięć lat), przy czym takie kontrole mogą przeprowadzać jedynie osoby posiadające do tego potwierdzone kwalifikacje zawodowe i upoważnienia.

PAMIĘTAJMY O TYM – DLA WŁASNEGO BEZPIECZEŃSTWA!!!


Więcej informacji i porad na stronie internetowej OSP Trzebiatów


Prezes OSP Trzebiatów
Arkadiusz Baniak


do góry

Valid HTML 4.01 Transitional Poprawny CSS!
Wszelkie prawa zastrzeżone