"Bezpieczna Woda" w Mrzeżynie

2007-07-07

Od 5 lat odbywa się w Mrzeżynie festyn edukacyjny skierowany do dzieci i młodzieży pn. "Bezpieczna Woda", którego główną ideą jest przybliżenie wszystkim przebywającym na gościnnej ziemi trzebiatowskiej, wypoczywających nad morzem, na plażach w Mrzeżynie i Rogowie, a w szczególności dzieciom i młodzieży, zasad bezpiecznego wypoczynku nad wodą, bezpieczeństwa w życiu codziennym, zasad udzielania pierwszej pomocy w nagłych wypadkach.

W tym roku festyn po raz pierwszy odbył się w sobotę, w dniu 07 lipca. Port rybacki w Mrzeżynie, gościł uczestników i odbiorców jubileuszowego, V Festynu Edukacyjnego "Bezpieczna Woda", którego głównymi organizatorami są:

 • Rada Koordynacyjna ds. programu "Bezpieczne Miasto",
 • Urząd Miasta i Gminy w Trzebiatowie,
 • Stowarzyszenie Przyjaciół Mrzeżyna,
 • Zakład Gminny "Mrzeżyno" Sp. z o.o.,

a uczestniczą w nim przedstawiciele wszystkich służb mundurowych, sygnatariuszy powstałego w 1998 roku programu "Bezpieczne Miasto Trzebiatów", tj. Zarząd Oddziału Miejsko – Gminnego Związku OSP RP w Trzebiatowie, skupiający Ochotnicze Straże Pożarne z Trzebiatowa, Mrzeżyna i Gołańczy Pom.; Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej Gryficach; Policja Zachodniopomorska, reprezentowana przez policjantów z Komisariatu Policji w Trzebiatowie, Komendy Powiatowej Policji w Gryficach, Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie; Placówka Żandarmerii Wojskowej w Trzebiatowie, Graniczna Placówka Kontrolna Straży Granicznej w Rewalu, wspomagani przez WOPR Mrzeżyno, JW 3336 w Mrzeżynie, Nadleśnictwo Gryfice, Urząd Morski w Szczecinie oraz Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny w Gryficach.

Organizatorom kolejny raz dopisało szczęście, wręcz czuwała nad nimi opatrzność, gdyż padający od kilkunastu dni deszcz przestał padać tuż przed godziną 10-tą, planowana godziną rozpoczęcia festynu!!! Organizatorzy, jak zwykle, przygotowali wiele stoisk, na których dzieci i młodzież przebywająca na koloniach i obozach, turyści i wczasowicze, mieszkańcy Mrzeżyna, Rogowa i innych miejscowości z terenu gminy Trzebiatów, mieli możliwość zapoznania się z wyposażeniem i sprzętem wszystkich służb mundurowych, służb ratowniczych (Straży Pożarnej i WOPR-u) oraz służb dbających o szeroko pojęte bezpieczeństwo. Najbogatsze, najlepiej przygotowane i wyposażone stoisko zaprezentowała Policja, przygotowując wiele atrakcji dla uczestników festynu. Można było też sprawdzić swoje umiejętności w udzielaniu pierwszej pomocy przedmedycznej na stoiskach Policji, Sanepidu oraz na stoisku Ochotniczej Straży Pożarnej, gdzie instruktażu udzielał dh Wojciech Achrem z OSP Trzebiatów.

Scena usytuowana w porcie była miejscem wielu konkursów i instruktaży mających na celu omówienie i przypomnienie zasad bezpiecznego wypoczynku nad morzem, udzielania pierwszej pomocy w nagłych wypadkach, zachowania się przy zetknięciu z agresywnym psem, itp.. Konkursy tematyczne i rysunkowe, informujące i przypominające o zasadach bezpieczeństwa, przeprowadził WOPR, Policja oraz Stowarzyszenie Przyjaciół Mrzeżyna, a wszystkich uczestników uhonorowano nagrodami i pamiątkami. Dla odbiorców festynu przygotowano ulotki, informatory i poradniki związane z bezpieczeństwem dzieci, młodzieży i dorosłych:

 • "Poradnik Bezpiecznych Zachowań dla Dzieci",
 • "Bezpieczne Wakacje 2007",
 • "Witaj Przybyszu Spragniony Morza, Plaży i Słońca”,
 • "Rada Koordynacyjna ds. programu Bezpieczne Miasto Radzi".

Na scenie ze swoim repertuarem, muzyką szkocką i irlandzką, występował profesjonalny zespół muzyczny "Stonehenge", wprawiając publiczność we wspaniały nastrój.

Wielkim zainteresowaniem cieszyły się pokazy ratowniczo – gaśnicze, przeprowadzone na terenie leśnym przylegającym do kanału portowego oraz wodach kanału portowego, w których wzięły udział siły i środki wydzielone przez:

 • Ochotniczą Straż Pożarną w Mrzeżynie,
 • Ochotniczą Straż Pożarną w Trzebiatowie,
 • KP PSP w Gryficach,
 • Lasy Państwowe,
 • Straż Graniczną,
 • WOPR i
 • służby medyczne JW 3336 Mrzeżyno,

a cały pokaz uświetnił popis załogi śmigłowca policyjnego z KW Policji w Szczecinie.

Ćwiczenia odbywały się w dwóch etapach, najpierw publiczność mogła obserwować działania gaśnicze na terenie leśnym, z udziałem strażaków z OSP Mrzeżyno, KP PSP Gryfice oraz Nadleśnictwa Gryfice, a następnie była świadkiem działań ratowniczo – gaśniczych na wodach kanału portowego, gdzie organizatorzy festynu przygotowali założenie z "płonącym" kutrem w roli głównej. W akcji ratowniczo – gaśniczej brał udział kuter rybacki, "przemieniony" w kuter gaśniczy, z załogą utworzoną przez strażaków z OSP Mrzeżyno, płetwonurkowie z sekcji płetwonurków działającej przy OSP Trzebiatów, ratownicy WOPR, podejmujący wspólnie rozbitków z wody, ratownicy z Placówki Straży Granicznej z Rewala, podejmujący załogę z kutra oraz śmigłowiec policyjny z KW Policji w Szczecinie.

Pokaz sprawności skonsolidowanych i współpracujących ze sobą służb, na wodzie, lądzie i w powietrzu spotkał się z ogromnym aplauzem obserwującej pokazy publiczności, która była pod wrażeniem sprawnie zorganizowanej i przeprowadzonej akcji ratowniczo – gaśniczej, prowadzonej wspólnie przez kilka różnych służb. Po zakończeniu ćwiczeń, tradycyjnie już, "kuter gaśniczy" z druhami OSP Mrzeżyno na pokładzie, przedefilował przed zgromadzoną na nabrzeżu publicznością, podając 3 prądy gaśnicze i stawiając "kurtynę wodną", które wraz z promieniami słonecznym utworzyły przepiękną tęczę!!!

Przez cały czas trwania festynu licznie oblegane były stoiska poszczególnych służb, gdzie wszyscy chętni mogli dotknąć i przymierzyć sprzęt będący na ich wyposażeniu, dowiedzieć się o charakterze i specyfice służby w poszczególnych formacjach mundurowych oraz otrzymać wyczerpujące odpowiedzi na wszelkie zadawane pytania, no i oczywiście można było sobie zrobić pamiątkowe zdjęcia!!!

Gmina Trzebiatów może być wzorem dla innych. Od prawie 10 lat sprawnie funkcjonuje u nas Gminny program poprawy bezpieczeństwa i porządku publicznego "Bezpieczne Miasto", który skupia wszystkie służby mundurowe odpowiadające za porządek i ogólnie pojęte bezpieczeństwo, co jest ewenementem co najmniej na skalę województwa. Służby te wzajemnie wspierają się w działaniach profilaktycznych i operacyjnych. Sprawnie funkcjonuje i ciągle rozwija się system monitoringu najważniejszych punktów miasta. Mrzeżyno po raz drugi otrzymało "Błękitną Flagę", międzynarodowy znak jakości kąpieliska morskiego. Ponoszone są duże nakłady na profilaktykę. To wszystko sprawia, że w naszej gminie jest naprawdę bezpiecznie.

Tegoroczny, jubileuszowy festyn, w opiniach wygłaszanych przez jego odbiorców, ponownie był bardzo udany, co utwierdza nas w słuszności organizacji tego typu festynów. Uważamy, że przekazywane odbiorcom festynu, w formie rekreacyjno – zabawowej, informacje z zakresu bezpieczeństwa, są dobrym sposobem na szerzenie edukacji na temat szeroko pojętego bezpieczeństwa, pokazania sprawności i wyszkolenia służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo w pasie nadmorskim, co owocuje zmniejszeniem ilości wypadków w wodzie i na lądzie – i niech ten trend kieruje naszymi działaniami teraz i w przyszłości!


Prezes OSP Trzebiatów
asp. sztab. Arkadiusz Baniak


do góry

Valid HTML 4.01 Transitional Poprawny CSS!
Wszelkie prawa zastrzeżone