Eliminacje Gminne Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej "Młodzież Zapobiega Pożarom"

2007-03-27

W dniu 27 marca, w Publicznym Gimnazjum im. Książąt Pomorza Zachodniego w Trzebiatowie, przeprowadzono Eliminacje Gminne Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej "Młodzież Zapobiega Pożarom". Kolejna edycja OTWP zgromadziła w gościnnych progach PG Trzebiatów 46 uczestników eliminacji, w 3 kategoriach wiekowych. Reprezentowali oni, co jest godne podkreślenia, wszystkie szkoły podstawowe i gimnazja funkcjonujące na terenie Gminy Trzebiatów oraz Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Zbigniewa Herberta w Trzebiatowie. W eliminacjach wzięły również udział reprezentacje Ochotniczych Straży Pożarnych z Trzebiatowa i Mrzeżyna, których wyniki liczyły się tylko w klasyfikacji indywidualnej.

Podczas testu pisemnego podstawowego i części finałowej, składającej się z testu pisemnego i pytań ustnych, uczestnicy musieli wykazać się bardzo dużą wiedzą z zakresu znajomości przepisów przeciwpożarowych, zasad postępowania na wypadek pożaru lub innego zagrożenia, umiejętności posługiwania się podręcznym sprzętem gaśniczym, umiejętności udzielania pierwszej pomocy, wiedzy na temat organizacji ochrony przeciwpożarowej oraz historii i tradycji ruchu strażackiego. W zgodnej opinii opiekunów eliminacje były bardzo wymagające.

Po wyczerpującej i emocjonującej rywalizacji wyłoniono zwycięzców w poszczególnych kategoriach:

I. Grupa wiekowa (szkoły podstawowe)

 • Radosław Andrzejczak – SP nr 1 w Trzebiatowie Filia Rogozina
 • Marta Niewiadomska – SP nr 1 w Trzebiatowie
 • Mateusz Ostapiński – ZSzOI w Mrzeżynie

II. Grupa wiekowa (gimnazja)

 • Monika Zmudzińska – ZSzOI w Mrzeżynie
 • Rafał Jelonek – ZSzOI w Mrzeżynie
 • Marta Winnicka – Publiczne Gimnazjum w Trzebiatowie

III. Grupa wiekowa (szkoły ponadgimnazjalne)

 • Justyna Mączka – OSP Trzebiatów
 • Mateusz Smerdel – OSP Mrzeżyno
 • Aleksandra Dmiterczuk – ZSP Trzebiatów

W kategorii drużynowej klasyfikacja końcowa przedstawia się następująco:

I. Szkoły podstawowe

 • SP nr 1 w Trzebiatowie – opiekun Pan Jacek Skoneczny
 • ZSzOI w Mrzeżynie – opiekunowie Pan Krzysztof Matiaszowski i Pan Mirosław Smerdel
 • SP nr 1 w Trzebiatowie Filia w Rogozinie – opiekun Pan Jacek Skoneczny
 • SP nr 2 w Trzebiatowie – opiekun Pan Andrzej Olbrycht

II. Gimnazja

 • Publiczne Gimnazjum w Trzebiatowie – opiekun Pan Dariusz Pietrzykowski
 • ZSzOI w Mrzeżynie – opiekunowie Pan Krzysztof Matiaszowski i Pan Mirosław Smerdel

III. Szkoły Ponadgimnazjalne

 • Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Trzebiatowie – opiekun Pan Stanisław Porębski

Laureaci eliminacji gminnych będą reprezentować Gminę Trzebiatów na kolejnym etapie eliminacji OTWP, Eliminacjach Powiatowych, które odbędą się 16 kwietnia 2007 r. w Gryficach

Nagrody dla uczestników eliminacji, akcesoria komputerowe, wręczał Pan Grzegorz Olejniczak – Wiceburmistrz Miasta i Gminy Trzebiatów, Pani Alicja Iwanowska – Dyrektor Publicznego Gimnazjum w Trzebiatowie oraz bryg. Edward Pruski – Komendant Powiatowy PSP w Gryficach.

Organizatorzy Eliminacji Gminnych OTWP serdecznie dziękują opiekunom i dyrekcjom szkół za przygotowanie uczestników eliminacji i szerzenie w swoich placówkach profilaktyki przeciwpożarowej.

W imieniu Zarządu Oddziału Miejsko – Gminnego Związku OSP RP w Trzebiatowie oraz Komendy Powiatowej PSP w Gryficach dziękujemy również współorganizatorom tych eliminacji, Nadleśnictwu Gryfice, Urzędowi Miasta i Gminy Trzebiatów oraz Radzie Koordynacyjnej ds. Programu "Bezpieczne Miasto", dzięki którym mogliśmy przygotować atrakcyjne nagrody, upominki i poczęstunek dla uczestników rywalizacji.

Dziękujemy bardzo leśnikom z Nadleśnictwa Gryfice, wspomagającym nas od lat w organizacji wszelkiego rodzaju turniejów, konkursów i pogadanek. Dziękujemy dla Pana Zastępcy Nadleśniczego Nadleśnictwa Gryfice, inż. Mirosława Surmy oraz dla Pana Piotra Zemełki – Specjaliście Służby Leśnej, który od lat pomaga nam w organizacji eliminacji OTWP.

Dziękujemy również Dyrekcji, kadrze nauczycielskiej i uczniom Publicznego Gimnazjum za przygotowanie pomieszczeń do przeprowadzenia eliminacji gminnych.

Pozdrawiamy i do zobaczenia na kolejnej edycji OTWP.


Wiceprezes Zarządu Oddziału Miejsko – Gminnego
Związku OSP RP w Trzebiatowie,
Prezes OSP Trzebiatów
asp. sztab. Arkadiusz Baniak


do góry

Valid HTML 4.01 Transitional Poprawny CSS!
Wszelkie prawa zastrzeżone